Google+
You have no flash player

მიხეილ სააკაშვილმა სეულში ვიზიტის შედეგები შეაჯამა

29.03.2012ბმულის ელ-ფოსტაზე გადაგზავნა
ელფოსტა*
დამცავი კოდი* Verification Code
 

ინტერვიუები