Google+

დოკუმენტები

06.08.2012
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს სახელმწიფო დროშების დაშვების შესახებ

N 06/08/02        2012  წლის    6  აგვისტო     . თბილისი

2008 წლის აგვისტოში საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნის პატივისცემის ნიშნად, 2012 წლის 7-8 აგვისტოს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულ იქნეს საქართველოს სახელმწიფო დროშები.

 

 

მიხეილ სააკაშვილი

 
ბმულის ელ-ფოსტაზე გადაგზავნა
ელფოსტა*
დამცავი კოდი* Verification Code