Google+

საქართველოს პრეზიდენტმა სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები დააჯილდოვაბმულის ელ-ფოსტაზე გადაგზავნა
ელფოსტა*
დამცავი კოდი* Verification Code
 

პრეზიდენტი