Google+
You have no flash player

საარჩევნო პროცესს მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აკვირდებოდა

10/1/2012Send link to the email
E-Mail*
Captcha* Verification Code
 

Meetings and Visits